Start Fest

Pokud se vám do něho ještě nechce

Svoji pracovní karieru jste začal, hned po ukončení vysoké, na místní základní škole. V pozici učitele prvního stupně. Studium pedagogiky jste si vybral, protože vás bavila práce s dětmi. A praxe s těmi nejmladšími byla dobrou průpravou. Přes druhý stupeň jste přešel na pozici ředitele školy. Důvěrná znalost veškeré problematiky vám práci usnadňovala, takže i po dvaceti letech jste ve své funkci rád.

 

Nechoďte!

Dotaz kdy odejdete do důchodu http://www.seniorprojekt.cz/invalidni-duchod-kalkulacka-vypocet-a-tabulka/ vás zaskočí. Práce vás pořád naplňuje a žáci vás respektují. Proto vám radíme. Nechoďte. Odejít do penze není povinnost, je to vaše svobodné rozhodnutí. Předem o ní musíte požádat. Nepřiznává se automaticky. Takže pokud vás bude práce s dětmi bavit a váš zdravotní stav to dovolí, ve funkci ředitele školy zůstaňte.